Accessibilitat

Accessibilitat

MRW ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés al major nombre de persones possible, tenint en consideració als col·lectius amb discapacitats físiques, cognitives i a aquells amb diferents entorns tecnològics o d'accés.

En el desenvolupament d'aquest web s'han considerat les pautes d'accessibilitat establertes pel grup de treball de la WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, aquest web s'adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, que estan subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació.

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcatge semàntic i estructural per tal de separar els continguts de l'estructura de la presentació.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'han desenvolupat complint les recomanacions CSS2 del W3C.

Els estàndards citats garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions de la W3C.

Tecles d'accés

Al web s'han definit accessos de teclat a cadascuna de les seccions que la formen. La combinació de tecles per a l'accés a les principals seccions dependrà del dispositiu i de la plataforma d'accés al web. Un dels casos més habituals és la combinació de tecles [alt]+[tecla d'accés o ctrl]+[tecla d'accés].
La manera d'accedir a les dreceres de teclat varia en funció del navegador que s'utilitzi.

 • Explorer: ALT + TECLA + ENTER
 • Mozilla Firefox: SHIFT + ALT + TECLA
 • Opera: SHIFT + ESC + TECLA
 • (fi d'opcions)

Al llistat hi ha les diverses seccions del web i, per a cadascuna d'elles, les tecles d'accés entre parèntesi i, al costat, l'apartat al qual es dóna accés.

 • Accessibilitat
  • ( a ) Accessibilitat
  • (fi d'opcions)
 • Contacte amb MRW
  • ( c ) Atenció al Client
  • (fi d'opcions)
 • Empresa
  • ( y ) Guardons
  • ( p ) Les persones
  • ( z ) Relacions externes
  • ( j ) Visita guiada
  • (fi d'opcions)
 • Mapa web
  • ( w ) Mapa web
  • (fi d'opcions)
 • Les nostres oficines
  • ( g ) Guia de serveis
  • ( o ) Les nostres oficines
  • (fi d'opcions)
 • Responsabilitat Social
  • ( x ) Campanyes solidàries vigents
  • ( f ) Històric de campanyes
  • ( r ) MRW Solidari
  • (fi d'opcions)
 • Sala de premsa
  • ( s ) Sala de premsa
  • (fi d'opcions)
 • Seguiment d'enviaments
  • ( v ) Seguiment d'enviaments
  • (fi d'opcions)
 • Serveis
  • ( e ) Calculi el seu enviament
  • ( u ) Serveis amb descompte
  • ( i ) Serveis internacionals
  • ( t ) Serveis nacionals
  • (fi d'opcions)
 • (fi d'opcions)

Ajudes a la navegació

Els enllaços que no descriuen clarament la seva destinació disposen d'un atribut "title" amb un text explicatiu.

No hi ha enllaços amb una mateixa descripció i diferents destins i, en la mesura que es pot, els enllaços tenen significat fora de context.

S'ha minimitzat l'ús del codi JavaScript i, en aquests casos, s'ofereix una alternativa d'accés a la informació per a tots aquells dispositius que no el suportin.

Hi ha informació que es visualitza a pàgines independents i, en aquests casos, s'informa al navegant que la informació sol·licitada es mostrarà en una finestra nova.

Hi ha enllaços que obren finestres noves i mostren documents en format PDF, en aquests casos, s'informa al navegant del tipus de document que s'obrirà.

Tots els atributs de disseny visual de les pàgines s'han desenvolupat utilitzant fulls d'estil CSS. Si un navegador o dispositiu de navegació no suporta els fulls d'estil, el contingut segueix essent llegible gràcies al marcatge estructural.

Programari necessari

Per tal de poder accedir a la totalitat dels continguts del web necessita tenir instal·lat al seu ordinador el programari següent: Shockwave Player, Acrobat Reader i Winzip.

A la llista següent trobarà els accessos a les pàgines de descàrrega d'aquest programari.

Contacte

Si troba algun problema d'accés al contingut de la informació o vol comunicar-nos qualsevol suggeriment pel que fa a l'accessibilitat, ens la pot fer arribar a través de l'adreça de correu electrònic: accesibilidad@mrw.es.

Aquesta adreça de correu és exclusiva per a qüestions relacionades amb l'accessibilitat del web i només s'atenen consultes o suggeriments referents a aquest tema.