MRW - Persones a l'atur

Persones a l'atur

Per a persones que es troben en situació de desocupació, espanyoles o residents a Espanya. Un enviament urgent al mes d'un únic embalum.

A qui va dirigit?

 • Exclusiu per a persones en situació de desocupació, que així ho acreditin.
 • La persona a l'atur únicament pot ésser remitent de l'enviament.
 • (fi d'opcions)

On es lliura i recull?

 • Aquest servei es lliura i recull a les oficines d'MRW.
 • L'enviament l'haurà de dipositar exclusivament la persona a l'atur, i no podrà fer-ho una altra persona en nom seu.
 • (fi d'opcions)

Quan es recull?

 • L'enviament arribarà a destinació l'endemà abans de les 19 h i estarà preparat per ésser recollit a l'oficina MRW. No obstant això, a la majoria de les oficines MRW li podran lliurar fins i tot abans de tancar al migdia (la seva oficina MRW li indicarà l'horari de lliurament aproximat).
 • (fi d'opcions)

Destinacions

 • Espanya.
 • (fi d'opcions)

Pes màxim i excessos

 • Tarifa especial per a enviaments de fins a 5 quilos i la suma d'alt , llarg i ample no sobrepassi els 100 cm.
 • Aquest servei es recull i es lliura a les Oficines de MRW (exempt de càrrec de quilometratge). No s'ofereix l'oportunitat de recollida i / o lliurament a domicili.
 • (fi d'opcions)

Freqüència

 • 1 enviament al mes, per permetre que es pugui beneficiar dels enviaments MRW Solidari el màxim nombre de persones (no acumulable amb altres enviaments MRW Solidari).
 • Durant el 2013, MRW oferirà 1.000 enviaments solidaris al mes –una mateixa persona podrà realitzar únicament 1 enviament cada mes- i informarà a través d'aquesta pàgina en el moment que s'esgotin.
 • (fi d'opcions)

Preu

 • El preu de l’enviament MRW Solidari l’abonarà sempre el remitent de l’enviament. Consulti el preu a la seva oficina MRW o al telèfon d’Atenció al Client 902 300 400.
 • (fi d'opcions)

Documentació que cal aportar

 • La persona a l'atur ha de presentar l'original del seu DNI/NIE i el corresponent carnet o certificat d'inscripció com a demandant de feina, o document oficial corresponent que expedeixi cada Comunitat Autònoma (SOC –Servei d'Ocupació de Catalunya-; SERVEF –Servici Valencià d'Ocupació i Formació-; SEPEServicio Público de Empleo- ...). Aquest document haurà d'estar vigent i caldrà que consti la data d'inscripció com a demandant de feina i la seva propera renovació, que no ha de ser superior a tres mesos.
 • (fi d'opcions)

Nolis

 • Els enviaments amb origen i/o destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla tindran un noli addicional (consultar amb la seva oficina MRW).
 • (fi d'opcions)

Garanties, trànsit duaner, devolucions

 • Es beneficiaran de les mateixes garanties asseguradores i nivells de qualitat que ofereixen la resta de serveis MRW.
 • En cas que un enviament arribi amb retard s'indemnitzarà amb un cupó gratuït.
 • Si un enviament s'ha de tornar al remitent passats els 15 dies (per destinatari absent, adreça incorrecta...), El remitent haurà d’abonar una tarifa que podrá consultar a la seva oficina MRW o al telèfon d’Atenció al Client.
 • Els enviaments amb trànsit duaner el contingut del qual no siguin documents, s’haurà de declarar correctament. Les despeses duaneres (inclosos impostos i arbitris) que es generen han de ser abonats pel client a tarifa normal/vigent.
 • Les prestacions complementàries les haurà d'abonar el remitent de l'enviament segons la tarifa normal/vigent.
 • (fi d'opcions)
 
Troba l'oficina MRW
Nacionals 902 300 400 Internacionals 902 300 403

Serveis relacionats

MRW - Urgent 19
Urgent 19

D'avui per demà, lliurament abans de les 19 h