Prestacions complementàries

Resum prestacions complementàries

Un valor afegit als nostres serveis
Avançaments i Reemborsaments Confirmació immediata Lliurament en dissabte Enviament amb gestió Tercera ciutat
URGENT AVUI URGENT AVUI* URGENT AVUI URGENT AVUI
BAG AVUI BAG AVUI* BAG AVUI BAG AVUI
URGENT 8:30* URGENT 8:30** URGENT 8:30*** URGENT 8:30
URGENT 10* URGENT 10** URGENT 10*;*** URGENT 10 URGENT 10
URGENT 12 URGENT 12* URGENT 12** URGENT 12 URGENT 12
URGENT 14* URGENT 14** URGENT 14* URGENT 14
BAG 14* BAG 14** BAG 14* BAG 14
URGENT 19 URGENT 19* URGENT 19** URGENT 19
BAG 19 BAG 19* BAG 19** BAG 19
19 PORTUGAL** 19 PORTUGAL
ECONÒMIC* ECONÒMIC****
DOCUMENTS 14* DOCUMENTS 14** DOCUMENTS 14* DOCUMENTS 14*
MARÍTIM BALEARS MARÍTIM BALEARS*** MARÍTIM BALEARS
MARÍTIM CANÀRIES* MARÍTIM CANÀRIES***
AZORES*
MADEIRA** MADEIRA MADEIRA*
PORTO SANTO*

*

Avançaments excepte Portugal

**

Només reemborsaments

*

Excepte Andorra i Gibraltar

**

Excepte Andorra, Gibraltar i Portugal.

***

Excepte Andorra i Portugal.

****

Excepte Andorra.

*

Excepte Ceuta, Gibraltar i Melilla

**

Excepte Gibraltar. Andorra, consulti amb la seva oficina MRW.

***

Posibilitat de prestació complementària origen/destí Portugal peninsular i destí illa de Formentera. Resta de destins amb pas duaner, consulti amb la seva oficina MRW.

*

Andorra només disponible per a recollides.

**

Només disponible per a recollides.

***

Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar, només disponible per a recollides.

*

Consultar amb la seva oficina MRW.

 

Retorn albarà client Retorn xec Portugal Assegurança Opcional Assegurança administracions de Loteries
URGENT AVUI URGENT AVUI URGENT AVUI
BAG AVUI BAG AVUI BAG AVUI
URGENT 8:30 URGENT 8:30 URGENT 8:30 URGENT 8:30
URGENT 10 URGENT 10 URGENT 10 URGENT 10
URGENT 12 URGENT 12 URGENT 12
URGENT 14 URGENT 14 URGENT 14 URGENT 14
BAG 14 BAG 14 BAG 14 BAG 14
URGENT 19 URGENT 19 URGENT 19
BAG 19 BAG 19 BAG 19 BAG 19
19 PORTUGAL 19 PORTUGAL 19 PORTUGAL 19 PORTUGAL
ECONÒMIC ECONÒMIC ECONÒMIC
DOCUMENTS 14 DOCUMENTS 14 DOCUMENTS 14 DOCUMENTS 14
MARÍTIM BALEARS MARÍTIM BALEARS MARÍTIM BALEARS
MARÍTIM CANÀRIES MARÍTIM CANÀRIES MARÍTIM CANÀRIES MARÍTIM CANÀRIES
AZORES
MADEIRA
PORTO SANTO

 

Avançaments

Permet avançar l’import d’una compra/gestió fins a 150€ (a partir d’aquesta quantitat és optatiu avançar els diners).

Reemborsaments

Per als enviaments que necessitin una garantia urgent de cobrament.

Confirmació Recollida o Lliurament

Permet que els clients que així ho sollicitin, puguin ser informats telefònicament de la persona i hora de recollida i/o lliurament dels seus enviaments, com a màxim als deu minuts d’haver-se efectuat.

Lliurament en dissabte

Consulti amb la seva oficina MRW la disponibilitat i horaris d’aquesta prestació.

Enviament amb Gestió

Per als enviaments que requereixin tramitació.

3ª ciutat

Possibilitat d’efectuar un enviament entre 2 oficines MRW diferents de la de l’abonat.

Retorn Albarà Client

El client pot sollicitar la devolució de receptes mèdiques, el seu albarà de lliurament original o factura proforma i/o còpia corresponent, segellat i/o signat amb signatura llegible pel destinatari, en què s’especifiqui en tots els casos el contingut de l’enviament que es lliura, que es retorna en un sobre inviolable disponible a l’efecte.

Retorn XEC Portugal

El client pot sollicitar el retorn del xec corresponent als enviaments amb origen/destí a Portugal que necessitin una garantía urgent de cobrament, que es retorna en un sobre inviolable disponible per a l’efecte.

Assegurança Opcional

Contractació d’una assegurança per cobrir la pèrdua, extraviament o ruptura dels enviaments.

Assegurança Opcional D'Administració de Loteries

MRW posa a disposició de totes les Administracions de Loteria Abonades.


Consulta les nostres tarifes i disponibilitat segons destinació a la teva oficina més pròxima.

Les prestacions complementàries per a clients No Abonats tindran un increment del 10%.
Troba l'oficina MRW
Nacionals 902 300 400