Les persones

MRW - Les persones

MRW és una marca en expansió contínua i necessita professionals preparats i motivats per créixer i evolucionar en els serveis centrals i en els centres de treball propis, així com en els centres franquiciats.

Compromís social

Compromís social de la marca MRW orientat a fomentar el compromís de les persones, amb les persones i en les mesures d'equilibri familiar i laboral:

  • Qualitat d'ocupació.
  • Flexibilitat laboral.
  • Suport professional.
  • Suport a la família.
  • Suport i integració en igualtat d'oportunitats.
  • Instal·lacions flexibles.
  • (fi d'opcions)