Política d'Excel·lència

MRW - Política ambiental

La Direcció de MRW, compromesa amb l’excel·lència, estableix l’objectiu general d’implantar i mantenir un Sistema Integrat de Gestió, que pugui garantir la sostenibilitat, la millora contínua, la satisfacció del client, la protecció del medi ambient, la seguretat de les persones i de la informació, comptant amb la participació de tots els seus treballadors, franquícies i proveïdors. Aquesta política es materialitza a través de la següent estratègia::

Missió

La finalitat o raó de ser de MRW s’orienta en aportar solucions per fer guanyar temps unint persones i distàncies, compromesos amb un món més sostenible.

Visió

MRW desitja ser percebuda com la marca líder preferida per oferir les solucions més innovadores i de valor afegit en el transport i la logística.

Valors

Compromís · Eficiència · Transparència · Passió · Innovació

En conseqüència, la Direcció General de MRW i tots els seus col·laboradors mantenen el seu compromís de realitzar un esforç constant per:

  • Garantir l’excel·lència de tots els processos de la Companyia.
  • Identificar noves àrees de negoci, estar atent a les necessitats dels clients i del mercat aplicant la tecnologia per respondre de manera eficaç.
  • Promoure la capacitació i desenvolupament d’habilitats dels treballadors i membres de les oficines de la Xarxa.
  • (fin de opciones)

D’aquesta manera es fa patent la intenció de MRW d’assegurar la millora continua en el camí cap a la excel·lència i la protecció ambiental, complint per tant els objectius i requisits aplicables inclosos els legals i reglamentaris.