Convenis

MRW - Fundació ONCE

Programa Inserta – Conveni amb FUNDOSA

Des de 1997 MRW col·labora amb FUNDOSA (Societat Instrumental de la Fundació ONCE) amb l'objectiu d'incorporar a la seva plantilla persones amb discapacitat.

El Programa Inserta és una iniciativa desenvolupada en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa i afavoreix la inserció laboral directa de persones amb discapacitat en grans empreses. Les persones amb discapacitat en recerca activa d'ocupació poden dirigir-se al 901 111 100 o bé a cvinserta@fsc.es i indicar com a referència MRW (rebrà un servei personalitzat per part de FUNDOSA Social Consulting: entrevista ocupacional, Pla Personalitzat d'Ocupació, Accions de millora de Empleabilitat i Intermediació Laboral, entre altres).

MRW - Enllaç al web de FUNDOSA
Enllaç al web de FUNDOSA

 

MRW - Ministeri de Treball i Immigració

Conveni amb l''Administració General de l'Estat a través del Ministeri de Treball i Immigració

MRW va signar un acord amb el Ministeri de Treball i Immigració, a través del qual es compromet a col·laborar, mitjançant la prestació de serveis, amb les Organitzacions No Governamentals en el desenvolupament de les seves campanyes humanitàries en les quals es necessiti la seva logística, i promoure i recolzar la integració de persones amb discapacitat al món laboral.

 

MRW - Enllaç al web del Ministeri de Treball i Immigració
Enllaç al web del Ministeri de Treball i Immigració