Certificació BREEAM

MRW - Certificació BREEAM

La nova seu de serveis Centrals a L'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, va obtenir la primera certificació BREEAM Espanya (Certificació mediambiental de l'edificació sostenible) amb qualificació d'Excel·lent en la fase de disseny, essent la més alta aconseguida fins avui al nostre país.

Una edificació BREEAM compleix estrictes criteris de sostenibilitat i està dissenyada per tenir el menor impacte possible durant la seva vida útil, per la qual cosa es caracteritza pel seu gran estalvi en el consum d'aigua, energia i materials, oferint alhora un elevat grau de comoditat per a l'usuari. Traduït en xifres, a les edificacions sostenibles les despeses de manteniment disminueixen: es consumeix entre un 50% i un 70% menys d'energia, fins al 40% menys d'aigua, i la despesa en gestió de residus pot reduir-se fins en un 70%.

L'edifici s'abasteix d'energia renovable gràcies a la incorporació de plaques solars en la seva estructura, la qual cosa sumada a l'alta eficiència del seu sistema d'il·luminació interna i externa que maximitza l'aprofitament de la llum natural, permet minimitzar les emissions de CO2 a l'atmosfera.

La seva coberta vegetal proporciona aïllament a l'edifici i permet el drenatge de l'aigua de pluja (fins a 50 l/m2) per a la seva reutilització com a aigua de reg i per a les cisternes dels banys, reduint així la demanda d'aigua potable.

Addicionalment, l'aparcament està preparat per facilitar la recàrrega de cotxes elèctrics.