MRW - Famílies nombroses

Famílies nombroses

Per a famílies nombroses, espanyoles o residents a Espanya. Un enviament urgent al mes d'un únic embalum.

El remitent de l'enviament aportarà 1 euro que es destinarà íntegrament a projectes solidaris locals canalitzats a través de la Fundació MRW.

A qui va dirigit?

 • Exclusiu per a famílies nombroses que aportin el seu carnet oficial, que reconeix la condició de família nombrosa.
 • La família nombrosa únicament pot ésser remitent de l'enviament.
 • (fi d'opcions)

On es lliura i recull?

 • Aquest servei es lliura i recull a les oficines d'MRW. En cas que no pugui desplaçar-se fins a l'oficina d'MRW per lliurar o recollir el seu enviament, descarregui en aquesta pàgina una autorització en PDF per tal que una altra persona ho faci en el seu nom.
 • (fi d'opcions)

Quan es recull?

 • L'enviament arribarà a destinació l'endemà abans de les 19 h i estarà preparat per ésser recollit a l'oficina MRW. No obstant això, a la majoria de les oficines MRW li podran lliurar fins i tot abans de tancar al migdia (la seva oficina MRW li indicarà l'horari de lliurament aproximat).
 • (fi d'opcions)

Destinacions

 • Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal.
 • (fi d'opcions)

Pes màxim i excessos

 • Tarifa especial per a enviaments de fins a 5 quilos i la suma d'alt , llarg i ample no sobrepassi els 100 cm.
 • Quan els enviaments sobrepassin les mesures anteriors , s'afegirà un suplement per pes i / o per mesures ( consulti amb la seva oficina MRW ) . En tot cas les mesures màximes per a aquest tipus d'enviaments MRW Solidari són 40kg i 250cm .
 • (fi d'opcions)

Freqüència

 • 1 enviament al mes, per permetre que es pugui beneficiar dels enviaments MRW Solidari el màxim nombre de persones (no acumulable amb altres enviaments MRW Solidari).
 • (fi d'opcions)

Preu

 • El preu de l’enviament MRW Solidari l’abonarà sempre el remitent de l’enviament. Consulti el preu a la seva oficina MRW o al telèfon d’Atenció al Client 902 300 400.
 • A més, es sol·licitarà l'aportació d'1 € Solidari que es destinarà a projectes solidaris locals canalitzats a través de la Fundació MRW.
 • (fi d'opcions)

Documentació que cal aportar

 • La família nombrosa haurà de presentar el DNI/NIE i un document oficial original que acrediti la seva condició (carnet de família nombrosa o llibre de família nombrosa). En cas que presentin una fotocòpia d'aquests documents, aquesta haurà de ser compulsada (no s'acceptarà fotocòpia del document compulsat).
 • (fi d'opcions)

Recollides i/o lliuraments al domicili

 • Recollida i/o lliurament al domicili. Consulti el preu a la seva oficina MRW o al telèfon d’Atenció al Client 902 300 400.
 • A més, es sol·licitarà l'aportació d'1 € Solidari que es destinarà a projectes solidaris locals canalitzats a través de la Fundació MRW.
 • (fi d'opcions)

Nolis

 • Els enviaments amb origen i/o destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla tindran un noli addicional (consultar amb la seva oficina MRW).
 • (fi d'opcions)

Garanties, trànsit duaner, devolucions

 • Es beneficiaran de les mateixes garanties asseguradores i nivells de qualitat que ofereixen la resta de serveis MRW.
 • En cas que un enviament arribi amb retard s'indemnitzarà amb un cupó gratuït.
 • Si un enviament s'ha de tornar al remitent passats els 15 dies (per destinatari absent, adreça incorrecta...), El remitent haurà d’abonar una tarifa que podrá consultar a la seva oficina MRW o al telèfon d’Atenció al Client.
 • Els enviaments amb trànsit duaner el contingut del qual no siguin documents, s’haurà de declarar correctament. Les despeses duaneres (inclosos impostos i arbitris) que es generen han de ser abonats pel client a tarifa normal/vigent.
 • Les prestacions complementàries les haurà d'abonar el remitent de l'enviament segons la tarifa normal/vigent.
 • (fi d'opcions)

 

En cas de no poder acostar-se personalment a una oficina MRW per emetre o rebre el seu enviament MRW Solidari, li oferim la possibilitat que una altra persona pugui fer-ho en nom seu, aportant a aquest efecte aquesta plantilla d'autorització prèviament complimentada.

 
Troba l'oficina MRW
Nacionals 902 300 400 Internacionals 902 300 403

Serveis relacionats

MRW - Urgent 19
Urgent 19

D'avui per demà, lliurament abans de les 19 h