Com realitzar enviaments

En els apartats que es detallen a continuació trobarà tota la informació necessària per poder realitzar un enviament internacional.

Pot accedir a l'albarà de recollida i a les factures, que estiguin en format PDF, i omplir-los directament abans d'imprimir-los, ja que es poden editar directament des de l'ordinador.

Per als enviaments de mostres a països de fora de la Unió Europea cal una factura proforma (per a enviaments de mostres sense valor comercial) o una factura comercial (per a enviaments de mostres amb valor comercial). En alguns països fins i tot es pot requerir la factura comercial, encara que la mostra no tingui valor comercial (l'original més quatre còpies escrites en castellà i anglès), a més de qualsevol documentació addicional que s'especifiqui a la normativa del país de destinació.

Tant a la factura proforma com a la factura comercial hauran de constar-hi les dades completes del remitent i destinatari, amb els valors unitaris i totals de la mercaderia i la moneda que s'expressa (en el cas de la factura proforma, un valor a efectes estadístics), el país d'origen i el motiu de l'enviament (per exemple: mostra sense valor comercial, ús intern de l'empresa, regal, venda, etc.).

Per a paquets amb valor comercial cal que la factura comercial també inclogui el terme de l'operació o INCOTERM (FOB, CIF, etc.), així com les dades del comprador/importador en cas que sigui diferent del consignatari.

Pot accedir a les factures que estan en format PDF i emplenar-les directament abans d'imprimir-les, ja que es poden editar directament des de l'ordinador.

Les despeses de duana generades a la duana de destinació sempre són a càrrec del destinatari.

Per als enviaments amb un valor declarat igual o superior a 150,00 euros amb destinació a països no comunitaris, caldrà tramitar el corresponent DUA d'exportació el càrrec addicional del qual s'haurà d'abonar en origen.

Per a la seva informació, els països membres de l'actual Unió Europea són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, República Eslovaca, Romania i Suècia.

Hi ha determinats països on, depenent del contingut, del valor declarat i de la normativa particular de la duana d'aquests països, poden ser necessaris altres documents com els que figuren a la següent llista: