Guardons

Relació dels guardons concedits a la nostra empresa

Filtri els guardons per data
MRW - Imatge del guardó 168

Premis ITS (Sistemes Intel·ligents de Transports)

Premiat el seguiment d'enviaments al "núvol" d'MRW.

Durant la XIa edició del Congrés Espanyol sobre Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS), celebrat el passat abril a Barcelona, es va concedir un premi al projecte tecnològic d'MRW de Seguiment d'enviaments al "núvol", distingint-lo com un dels treballs més innovadors aplicats a la informatització dins l'àmbit del Transport i la Logística. El premi el van lliurar a Luis Azoy, Director Corporatiu de Tecnologies del Grup MRW, Julio García Ramón i Jaime Huerta Gómez de Merodio, President i Secretari d'ITS.

El projecte premiat va sorgir arran del desplegament que MRW va fer el 2010 de dispositius mòbils per automatitzar les funcions de lliurament dels enviaments que realitzen els seus missatgers. Amb el control d'aquests nous traçats, MRW va passar de coordinar 250.000 posicions diàries a haver d'emmagatzemar també 2,7 milions de registres corresponents als terminals mòbils que cadascun dels missatgers transmet cada tres minuts. Tal com va assenyalar Luis Azoy en recollir el premi, "es tractava d'informació volàtil, d'una durada màxima de 24 hores, dades no crítiques, generades i consumides des d'eines que treballen en entorn web i això ens va portar a pensar en el "núvol".

A aquest efecte, MRW va contactar amb Microsoft que a través de l'aplicació Microsoft Windows Azure li va subministrar una solució que absorbia l'elevat creixement de traçats associats sense posar en risc el rendiment dels seus sistemes transaccionals i que els permetia a més estalviar costos directes com ara emmagatzematge, ample de banda, suport IT, etc. Una "solució ideal", tal com va assenyalar el Director Corporatiu de Tecnologies del Grup MRW, com a mínim des de tres punts de vista. El primer fa referència al control de costos, eliminant despeses de manteniment de sistemes importants i els problemes de seguretat i disponibilitat que comporten. En el segon, amb la flexibilitat, les solucions en cloud computing permeten redimensionar els entorns IT a les necessitats de la demanda, la qual cosa aporta agilitat i precisió als departaments de sistemes de les organitzacions. I un tercer avantatge és la seguretat i disponibilitat molt més efectives en la majoria de proveïdors de cloud que en les mateixes empreses. L'entitat que ha premiat el projecte d'MRW, el Fòrum de Noves Tecnologies en el Transport, ITS Espanya, és una associació sense ànim de lucre fundada el 2002 amb l'objectiu d'unir el sector públic, privat i acadèmic relacionat amb els Sistemes Intel·ligents de Transport, per tal de fer més segura, sostenible i eficient la mobilitat de persones i mercaderies a través dels diferents tipus de transport.

Descargar document
Descargar document

Descarregar-se l'article a PDF.